POZIV ZA APLIKACIJU - ŠKOLA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE Septembar – Decembar 2014

Škola za evropske integracije (www.shkollaeuropiane.org) je projekat koji je osnovan 2005.godine od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo - KFOS (www.kfos.org) i koji se primenjuje od strane Kosovske fondacije za civilno društvo - KCSF (www.kcsfoundation.org).više

POZIV ZA APLIKACIJU

ŠKOLA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
April – Juni 2014

Škola za evropske integracije (www.shkollaeuropiane.org) je projekat koji je osnovan 2005.godine od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo - KFOS (www.kfos.org) i koji se primenjuje od strane Kosovske fondacije za civilno društvo - KCSF (www.kcsfoundation.org).više

Škola za evropske integracije

Škola za evropske integracije je u fazi restrukturiranja . Neće biti poziv za aplikaciju za novu generaciju . Molimo vas da posetite naš sajt za nekoliko nedelja da bi saznali više o aktivnostima i projektima koji će sprovoditi škola. više

Škola za evropske integracije Novi program/ generacija I / Septembar – Decembar 2012

Škola za evropske integracije (www.shkollaeuropiane.org) je projekat koji je osnovan 2005.godine od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo - KFOS (www.kfos.org) i koji se primenjuje od strane Kosovske fondacije za civilno društvo - KCSF (www.kcsfoundation.org).više

Šta je Škola?

“Škola za Evropske Integracije” je projekat koji nudi jedinstveni program za trajno prosvecivanje o ideji, istorijskim, politickim i ekonomskim karakteristikama EU, pravnom okviru EU, politikama i smernicama procesa u EU, Evropi kao globalnom igracu i perspektivi regiona i Kosova za Evropsku Integraciju.više

Zašto da se upišete

Škola nudi alternativan nacin obrazovanja u visoko akademskoj sredini. Ona predstavlja jedinstven  akademski okvir gde vi možete da ucite i doživite “Evropu” od strane eminentnih profesora i iskusnih lokalnih i medunarodnih strucnjaka koji rade na polju ...više

Program

Potreba raznih kategorija za bazičnim i naprednim spoznanjima iz oblasti evropskih integracija svakim danom je sve viša. Uprkos predavanjima o obukama koje se uglavnom organizuju ad hok od raznih porjekta tehničke...više