Përfundoi sot punëtoria e 4-rt dhe e fundit e Shkollës për Integrim Europian me temë “Kosova dhe Bashkimi Europian”, ku u trajtuan aspektet kryesore të proceseve dhe rrugët

Short Info