Pse të merrni pjesë?

Integrimi në Bashkimin Europian (BE) është prioritet për qytetarët dhe Qeverinë e Kosovës dhe në këtë rrugëtim duhet të kontribuojnë të gjithë, qoftë si shoqëri apo dhe si individë. Shkolla për Integrim Europian (Shkolla)  është mjet informimi rreth çështjeve të BE-së nga profesionistë me përvojë të cilët punojnë në fushën e integrimit europian dhe një mundësi e shkëlqyer për të fuqizuar përgatitjen tuaj profesionale dhe për ta pasuruar atë me komponentët e BE-së.

Ju do t’i nënshtroheni një ambienti të këndshëm me pjesëmarrës me përgatitje akademike dhe profesionale të ndryshme duke u kyçur në diskutime dhe një dialog aktiv. Si pjesëmarrës ju do të keni mundësi që për së afërmi të bashkëveproni me ligjërues dhe profesionistë. Duke marrë pjesë në trajnimet, ligjeratat dhe punëtoritë e Shkollës pritet që ju të keni përfituar një njohuri gjithëpërfshirëse të Bashkimit Europian.


  • Sa kushton?
  • Kush mund të aplikojë?
  • Si të informoheni rreth aktiviteteve të Shkollës?
  • Përzgjedhja
  • Certifkata
  • Pse të Aplikoni

Info të shkurta

REGJISTROHUNI TANI!

 

TRAJNIM NJË DITOR - BE NË 1 DITË

 
Datë: 12 qershor 2018
Ora: 09:00 - 16:00
Vendi: Salla e Konferencave, KCSF
Adresa: Musa Tolaj, Qendra Nartel, Lam A, H1, Kat.12, nr. 65-1, Lakrishtë, Prishtinë


Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), përmes Shkollës për Integrim Europian, angazhohet të promovoj përmirësimin e njohurive dhe të ngrisë vetëdijen publike rreth funksionimit të Bashkimit Europian (BE) dhe procesit të integrimit europian të Kosovës.

Qëllimi kryesor i këtij trajnimi është që përgjatë një dite t’ju ofrojë informata të përgjithshme për BE-në, që do të shërbejnë si orientim për ngritje të mëtutjeshme të kapaciteteve në këtë fushë, për të krijuar një ide më të qartë për BE-në tek pjesëmarrësit dhe rifreskim të njohurive bazike mbi BE-në dhe institucionet e saj.

Përgjatë trajnimit me temë ‘’BE në 1 ditë’’ do të elaborohen çështje si: historiku i BE-së, integrimi europian dhe procesi i zgjerimit, institucionet e BE-së dhe vendimmarrja, strukturat e integrimit europian në Kosovë dhe roli i tyre, dhe politika e BE-së në raport me Kosovën.
 
Kush mund të marrë pjesë?
Të drejtë për pjesëmarrje kanë të gjithë qytetarët e moshës madhore që veprojnë në Kosovë, të cilët kanë interesim të zgjerojnë njohuritë e tyre në fushën e integrimit europian.
 
Regjistrimi
Regjistrimi është i obligueshëm dhe vendet janë të kufizuara. Përparësi do t’u jepet atyre që shprehin të parët interesimin për pjesëmarrje.

Të interesuarit duhet të regjistrohen on-line në linkun: https://www.surveymonkey.com/r/BE_ne_1dite
 
Sa kushton?
Trajnimi do të mbahet në gjuhën shqipe dhe ofrohet PA PAGESË për të gjithë pjesëmarrësit.
 
Çertifikimi
Me përfundimin e trajnimit pjesëmarrësit do të pajisen me çertifikatë të pjesëmarrjes ku dhe do të bëhen pjesë e rrjetit të Shkollës për Integrim Europian, të cilët rregullisht informohen rreth aktiviteteve të ndryshme dhe mundësive për avancim të mëtejshëm profesional dhe akademik.

Ligjëruese
Znj. Jehona Lushaku, njohëse e integrimeve europiane. Ka mbaruar studimet master për Integrime Europiane dhe aktualisht të doktoratës në Universitetin e Hanoverit, në Gjermani. Ligjëron në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës.
 
Afati i fundit për regjistrim është 31 maj 2018.