Shkolla për Integrim Europian mbajti punëtorinë e parë të modulit bazik (shtator-nëntor 2016)

“Institucionet dhe vendimmarrja në Bashkimin Europian” ishte tema me të cilën nisën punimet për modulin vjeshtor të Shkollës për Integrim Europian nga KCSF. E organizuar përgjatë datave 26-27 shtator 2016, kjo punëtori u soll para pjesëmarrësve nga njohësi i shquar i fushës, Gentian Elezi.më shumë

Është bërë përzgjedhja e pjesëmarrësve për Modulin Bazik 2016

Është bërë përzgjedhja e pjesëmarrësve për Modulin Bazik 2016. Lista e pjesëmarrësve.më shumë

FTESË PËR APLIKIM

Shkolla për Integrim Europian (www.shkollaeuropiane.org) është një projekt i nisur në vitin 2005 nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur – KFOS (www.kfos.org) dhe i zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile – KCSF (www.kcsfoundation.org).më shumë

Ligjeratë e hapur nga Augustin Palokaj - “Marrëdhëniet Kosovë-BE: Këndvështrim nga Brukseli”

“Marrëdhëniet Kosovë-BE: Këndvështrim nga Brukseli” ishte tema që u trajtua dje në ligjeratën e hapur të Shkollës për Integrim Europian. më shumë

Ligjeratë e hapur nga z. Augustin Palokaj - Marrëdhëniet Kosovë – BE: Këndvështrim nga Brukseli

Shkolla për Integrim Europian organizon ligjeratë të hapur me z. Augustin Palokaj me temën “Marrëdhëniet Kosovë-BE: Këndvështrim nga Brukseli”.më shumë

“Politikat kyçe të Bashkimit Europian” u sollën në punëtorinë e tretë të Shkollës për Integrim Europian

“Politikat kyçe të Bashkimit Europian” ishte tema që u trajtua në punëtorinë e tretë të Shkollës për Integrim Europian më 26 dhe 27 prill. më shumë

Shkolla për Integrim Europian sjell “Kornizën Ligjore të Bashkimit Europian dhe Procesin e Vendimmarrjes”

Më 19 dhe 20 prill, Shkolla për Integrim Europian zhvilloi punëtorinë e dytë me temë “Korniza Ligjore e Bashkimit Europian dhe Procesi i Vendimmarrjes”, ligjëruar nga njohësit e fushës Emrush Ujkai dhe Jehona Lushaku.më shumë

Shkolla për Integrim Europian në datat 12-13 prill 2016 mbajti punëtorinë e parë me temë

Gjenerata e njëzetë e Shkollës gjatë datave 12-13 prill 2016, mbajti punëtorinë e parë me temën "Institucionet dhe vendimmarrja në Bashkimin Europian". Punëtoria dyditore, e organizuar në vazhdën e punëtorive që do të mbahen në kuadër të Shkollës, u soll para pjesëmarrësve nga njohësi i shquar i fushës, Gentian Elezi. më shumë

Është bërë përzgjedhja e pjesëmarrësve për Modulin Bazik 2016.

Është bërë përzgjedhja e pjesëmarrësve për Modulin Bazik 2016. Lista e pjesëmarrësve.më shumë

FTESË PËR APLIKIM

Shkolla për Integrim Europian (www.shkollaeuropiane.org) është një projekt i nisur në vitin 2005 nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur – KFOS (www.kfos.org) dhe i zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile – KCSF (www.kcsfoundation.org).më shumë

KA DIPLOMUAR GJENETARA E TETËMBËDHJETË E SHKOLLËS PËR INTEGRIM EUROPIAN

Ka diplomuar gjenetara e tetëmbëdhjetë e Shkollës për Integrim Europian. Pjesëmarrësit e përzgjedhur, pas vijimit të trajnimeve dhe pas iu nënshtruan testit përfundimtar, përmbyllën punimet e shkollës për vitin 2015. më shumë

Është bërë përzgjedhja e pjesëmarrësve për modulin bazik 2015

Prej kohës kur u shpall thirrja për aplikim në Modulin Bazik të Shkollës, pati një interesim të vecantë. Mes dhjetëra aplikuesve komisioni përzgjodhi 20 kanditatura, ku kujdes të vecantë në përzgjedhje ju kushtua përfshirjes e të gjitha segmenteve të shoqërisë sonë. më shumë

Ftesë për aplikim

Shkolla për Integrim Europian (www.shkollaeuropiane.org) është një projekt i nisur në vitin 2005 nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur – KFOS (www.kfos.org) dhe i zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile – KCSF (www.kcsfoundation.org).më shumë

Është bërë përzgjedhja e grupit bazik II - 2014

Është bërë përzgjedhja e pjesëmarrësve për modulin bazik II - 2014. Shihni listën e pjesëmarrësve.më shumë

FTESË PËR APLIKIM

ÇMIMI PËR ARTIKULLIN MË TË MIRË HULUMTUES - GAZETARESK NGA FUSHA E INTEGRIMIT EUROPIANShkolla për Integrim Europian (www.shkollaeuropiane.org) është një projekt i nisur në vitin 2005 nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur – KFOS (www.kfos.org) dhe i zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile – KCSF (www.kcsfoundation.org). Deri më tani Shkolla për Integrim Europian ka ofruar një program të veçantë të shkollimit mbi historikun, institucionet, kornizën ligjore, procesin e vendimmarrjes, politikat kyçe të BE-së, si dhe kornizën e BE-së për zgjerim drejt vendeve të Ballkanit Perëndimor me fokus të veçantë në marrëdhëniet Kosovë - BE. më shumë

Shkolla për Integrim Europian vjen me format dhe aktivitete të reja në vitin 2014

Shkolla për Integrim Europian (SHIE ose Shkolla) është projekt i nisur në vitin 2005 nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) dhe i zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).më shumë

Çka është Shkolla?

Shkolla për Integrim Europian është një projekt i inicuar në vitin 2005 nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) dhe i zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), qëllimi i të cilit është ngritja e kapaciteteve dhe informimi i drejtë i shoqërisë kosovare mbi Bashkimin Europian dhe procesin e integrimit europian të Kosovës.më shumë

Pse të Aplikoni

Shkolla është një mjet informimi rreth çështjeve të BE-së nga profesionistë me përvojë të cilët punojnë në fushën e integrimit europian. Shkolla është një mundësi e shkëlqyeshme për të fuqizuar përgatitjen tuaj profesionale dhe...më shumë

Programi mësimor

Nevoja për njohuri bazike dhe specifike nga fusha e integrimit europian vazhdon të jetë çdo ditë e më e madhe për kategori të ndryshme. Përkundër ligjeratave dhe trajnimeve kryesisht ad-hoc të organizuara nga projekte...më shumë